با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله

New Collection

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله - GOLD COLLECTION

GOLD COLLECTION

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
pگوشواره-اسلیمی-با-زنجیر-دست-بافت-و-اویز-سنگnbspp
pگوشواره-اسلیمی-با-زنجیر-دست-بافت-و-اویز-سنگnbspp add to card

گوشواره اسلیمی

شروع وزن:7.73گرم

pگوشواره-اسلیمی-با-زنجیر-دست-بافت-و-اویز-سنگnbspp
add to card

تک پوش طلای زرد و سفید

شروع وزن:14.97گرم

pگوشواره-مثلث-3تایی-تو-خالیp
pگوشواره-مثلث-3تایی-تو-خالیp add to card

گوشواره مثلث

شروع وزن:10.59گرم

pگوشواره-مثلث-3تایی-تو-خالیp
pگردنبند-نیم-گل-با-زنجیر-دست-بافتnbspp
pگردنبند-نیم-گل-با-زنجیر-دست-بافتnbspp add to card

گردنبند نیم گل

شروع وزن:15.28گرم

pگردنبند-نیم-گل-با-زنجیر-دست-بافتnbspp
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه - SILVER COLLECTION -آنلاین طلای غزاله

SILVER COLLECTION

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله

A day without GOLD is like a day without sunshine

About Ghazaleh Gold
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله

شــعبه مرکــزی: شــیراز. خ عفیف آباد. مجتمع ستاره فارس. طلا به سبک قدیم. پلاکــ 0045
شــعبه 2 شیراز: خ عفــیف آباد. مجــتمع ســتاره فـــارس. طلای مدرن. پلاکــ 0046
شــعبه 3 شیراز: خ عفــیف آباد. مجــتمع ســتاره فـــارس. طلای کادویی. پلاکــ 0050
شــعبه 4 شیراز: دروازه قرآن. هتل شیراز. طلای لوکس. پلاکــ 1 / گالری نقره پلاک

تلفن امور مشــتریان     07136265543 داخـــلی 102

با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
شعبه 6 یزد   |   شعبه 7 اصفهان   |   شعبه 8 کرج  |   شعبه 9 بوشهر
با ما همــــراه باشـــید - فروشگاه آنلاین طلای غزاله
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید